СМИ Пилоты Форум
Fédération Automobile de l'Ukraine
RSS

Інформаційне повідомлення про підсумки Конференції FAU 27 травня 2019 р.

Официальные новости Інформаційне повідомлення про підсумки Конференції FAU 27 травня 2019 р.

27 травня 2019 року відбулась Чергова (XIV) Конференція FAU, яку скликано за рішенням Президії FAU на виконання п.4.1.12. Статуту FAU, у терміни, встановлені Черговою Конференцією FAU від 27.05.2017 року.

Рішенням Президії FAU було визначено місце, час проведення Конференції норма представництва та порядок обрання делегатів від відокремлених підрозділів. Відповідно до п. Статуту FAU.

Повідомлення членів FAU було здійснено через відокремлені підрозділи FAU з використанням електронних засобів зв’язку згідно п.4.1.12. Статуту FAU.

На виконання вимог п. 4.1.21.2. Статуту FAU до порядку денного Конференції включено розгляд наступних питань:

1. Про звіт Президента, Президії про діяльність за період з Конференції 27.05.2017р.;

2. Про звіт Ревізійної Комісії про стан виконання вимог Статуту та рішень Конференції за період з Конференції FAU 27.05.2017 року;

3. Внесення змін до Статуту Федерації;

4. Обрання Президента Федерації;

5. Обрання членів Президії Федерації;

6. Обрання членів Ревізійної комісії Федерації;

7. Призначення членів Спостережної Ради Федерації;

8. Призначення членів Ради Ветеранів;

9. Визначення основних напрямів діяльності Федерації, внесення змін до комплексної програми діяльності Федерації;

10. Про дату проведення чергової Конференції FAU.

За результатами обговорення та враховуючи, що більшість відокремлених підрозділів FAU, які обирали делегатів для участі у Конференції, дали задовільну оцінку діяльність Президента та Президії FAU за звітний період, висновок Ревізійної комісії FAU щодо відповідності вимогам Статуту FAU та законодавству України фінансово-господарської діяльності FAU, Конференція FAU визнала діяльність Президента та Президії FAU за період з 27.05.2017 по 27.05.2019 року задовільною. Звіт Ревізійної комісії про стан виконання вимог Статуту та рішень Конференції за період з Конференції FAU 27.05.2017 року було затверджено.

З метою врахування змін до законодавства, вимог до національних федерацій, статутних положень FIA та розширення сфер діяльності Федерації, Конференція затвердила Статут FAU у новій редакції (буде опубліковано після завершення реєстраційних процедур).

Конференцією FAU внесено зміни до керівних, ревізійних та консультативно-дорадчих органів FAU.

Президентом FAU на новий термін повноважень переобрано Леоніда Михайловича Костюченка.

За пропозицією Президента FAU та делегатів Конференції відповідно до п.4.2.2. Статуту FAU затверджено Президію FAU у складі:

- Костюченко Леонід Михайлович

- Будник Сергій Іванович

- Діденко Ігор Анатолійович

- Жук Василь Олександрович

- Мочанов Олексій Юрійович

- Петріщев Олег Олександрович

- Поліщук Тарас Вікторович

- Фельдман Олександр Михайлович

- Чупінін Андрій Олександрович

- Шаповалов Юрій Анатолійович

- Яроменко Андрій Анатолійович

За пропозиціями делегатів Конференція FAU обрала Ревізійну Комісію FAU у складі:

- Кисельов Володимир Геннадійович

- Марченко Павло Юрійович

- Шульга Анатолій Олександрович

В зв’язку з обранням Олексія Мочанова до Президії FAU його виключено зі складу Спостережної Ради FAU та до її складу призначено Малика Сергія Дмитровича.

До складу Ради ветеранів FAU зміни не вносились.

За пропозицією Президента FAU Конференцією FAU визначено основні напрямки діяльності, серед яких:

У сфері спортивної діяльності:

- забезпечення подальшого розширення кількості Чемпіонатів, Кубків України, національних змагань та, особливо, національних серій та клубних змагань з усіх дисциплін автомобільного спорту, в тому числі для серійних автомобілів та для автоаматорів;

- розширення кількості змагань та інших заходів автомобільного характеру для автоаматорів та спортсменів-початківців з використанням внутрішньої програми грантової підтримки промоутерів таких заходів;

- продовження впровадження онлайн системи отримання всіх спортивних документів:

- розширення кола Промоутерів Чемпіонатів та Серій, з традиційних та нових дисциплін автомобільного спорту, які можуть забезпечити якісне та безпечне проведення змагань, з забезпеченням спортивного нагляду FAU, популяризації автомобільного спорту та діяльності FAU;

- посилення діяльність КАС FAU та Комітетів з постійного оновлення регламентної бази автоспорту у відповідності до регламентуючих документів FIA, з врахуванням законодавства;

- розширення висвітлення заходів і діяльності FAU у ЗМІ та соцмережах;

- створення умов для впровадження спеціалізованих агентів з просування можливостей FAU на рекламному ринку та залучення спонсорів;

- розширення системи страхового захисту в автомобільному спорті з залученням існуючого страхового партнера, для забезпечення членів FAU – як автомобілістів, страховими продуктами широкої гами;

- вдосконалення та перехід до повноцінного запровадження, з врахуванням досвіду практичної реалізації, системи контролю відповідності каркасів безпеки, на базі регламентуючих документів FIA;

- на базі методичних та організаційних розробок забезпечити впровадження на базі можливостей FAU та партнерів FAU системи підготовки кадрів для автомобільного спорту, обліку та контролю відповідності автоспортивної техніки вимогам безпеки шляхом створення (попередні назви):

«Центру підготовки фахівців автомобільного спорту FAU» - організація підготовки всіх офіційних осіб, фахівців з безпеки змагань, володарів ліцензій, розробка методичних матеріалів, проведення атестацій для отримання ліцензій FAU, в тому числі підготовки водіїв для першого отримання спортивної ліцензії, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій;

«Технічного центру автомобільного спорту FAU» - проведення спортивної сертифікації транспортних засобів, обладнання безпеки, обліку і контролю технічного стану транспортних засобів, консультування при підготовці транспортних засобів для автомобільного спорту, розробка відповідних методик та рекомендацій;

- продовжити діяльність, спрямовану на забезпечення участі FAU у реалізації державної Програми з безпеки дорожнього руху; експерименті з прямого фінансування заходів з автоспорту за рахунок Держбюджету; розгляд і прийняття законопроекту про внесення змін та доповнення до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та Закону України «Про автомобільний транспорт».

У інших напрямках діяльності:

- організація та проведення загальнонаціонального опитування автомобілістів, забезпечення максимального освітлення опитування в ЗМІ;

- формування при FAU «всеукраїнської експертної ради» з питань автомобілізації України;

- напрацювання переліку найбільш актуальних питань розвитку автомобілізму в Україні та можливих шляхів їх вирішення на основі аналізу загальнонаціонального опитування автомобілістів, моніторингу громадської думки;

- розробка основних громадських ініціатив, спрямованих на сприяння соціально-економічним реформам в Україні у сфері автомобілізму;

- включення в план робіт органів державної влади проблемних питань, що мають високий суспільний інтерес у сфері автомобілізму;

- надання допомоги державним інститутам у вирішенні конкретних завдань соціально-економічного та адміністративного реформування з використанням структур та партнерів FAU по всій території України, забезпечення загальнонаціональної системи зворотного зв'язку в питаннях взаємодії держави та автомобілістів;

- підготовка пропозицій для розгляду органами державної влади та місцевого самоврядування, забезпечення безпосередньої участі FAU в реалізації зазначених завдань;

- відбір і навчання активістів-членів FAU для організації здійсненню поставлених завдань на місцях;

- моніторинг відповідності дій органів влади потребам автомобілістів, надання інформаційної та юридичної підтримки членам FAU - створення постійної інформаційної підтримки реалізації;

- залучення ресурсів програм міжнародного автомобільного співтовариства, партнерських автомобільних організацій, інших джерел для реалізації програм;

- створення систем самопідготовки та підвищення рівня правової культури автомобілістів - активістів FAU з усіх питань діяльності: якість товарів і послуг, антикорупційні дії співробітників нової дорожньої служби, порушення при організації та використанні парковок, дорожні знаки, що створюють небезпеку та ін.

Для реалізації основних напрямків діяльності Конференція FAU затвердила Програму діяльності FAU до 2023 року, розроблену на виконання вимог Статуту.

Конференція FAU закликала всіх членів FAU та керівні, консультативно-дорадчі, виконавчі та робочі органи FAU вжити заходів для виконання затвердженої Програми діяльності FAU до 2023 року.

Президенту та Президії FAU доручено при розробці кошторису FAU врахувати необхідність забезпечення виконання Програми діяльності FAU до 2023 року.

Згідно ст.4.1.21.1. наступна чергова Конференція FAU призначена на 27.05.2021 року.

Виконавча дирекція Автомобільної федерації України