СМИ Пилоты Форум
Fédération Automobile de l'Ukraine
RSS

Інформаційне повідомлення про рішення Президії ФАУ

Официальные новости Інформаційне повідомлення про рішення Президії ФАУ

06 травня 2019 року під головуванням Президента ФАУ Леоніда Костюченко відбулося засідання Президії Автомобільної федерації України.

Президія Автомобільної федерації України на підставі п.4.1.21.2. Статуту ФАУ прийняла рішення щодо скликання чергової Конференції ФАУ FAU 27.05.2019 року у відповідності до рішення Конференції ФАУ від 27.05.2017 року, визначено місце проведення, норму представництва делегатів від відокремлених підрозділів ФАУ пропорційно кількості Постійних членів ФАУ, які перебувають на обліку у кожному відокремленому підрозділі згідно даних Реєстру членів ФАУ на день проведення Конференції ВП ФАУ та затверджено проект порядку денного Конференції.

Повідомлення членів ФАУ буде здійснено через відокремлені підрозділи ФАУ з використанням електронних засобів зв’язку згідно п.4.1.12. Статуту ФАУ.

Президія прийняла інші необхідні рішення для належного проведення Конференції ФАУ.

Президія Автомобільної Федерації України