ЗМІ Пілоти Форум
Fédération Automobile de l'Ukraine
RSS
Президія Ревізійна комісія Відокремлені підрозділи Комісії FAU Консультаційно-дорадчі органи

Президія

Між Конференціями керівництво діяльністю FAU виконує постійно діючий колегіальний керівний орган - Президія. Президія обирається Конференцією FAU з терміном повноважень 4 (чотири) роки в складі 11 (одинадцяти) членів, діє на весь час між Конференціями та складає повноваження після обрання нового складу. Президент FAU є членом Президії. Президія звітує перед Конференцією, слідкує за виконанням вимог Статуту та рішень Конференції, в тому числі за реалізацією програм та проектів, вирішує всі питання діяльності FAU, крім тих, які входять в число виключних повноважень Конференції та Ревізійної Комісії FAU. Діяльність Президії очолює Президент FAU.

Обов'язки секретаря Президії покладені на Шредера Миколу, заступника виконавчого директора.
Адреса для звернень в Президію FAU: 03134, Київ, вул. Симиренка, 36 Б, офіс 404, [email protected], [email protected]

Регламент роботи Президії FAU можна знайти за цим посиланням.

Iм`я Посада
Фельдман Олександр Михайлович Президент FAU