ЗМІ Пілоти Форум
Fédération Automobile de l'Ukraine
RSS

Відбулася XVІ Конференція FAU

Офіційні новини Відбулася XVІ Конференція FAU

27 травня 2023 року відбулась Чергова (XVІ) Конференція FAU, яку скликано за рішенням Президії FAU на виконання п.4.1.12. Статуту FAU, у терміни, встановлені Черговою Конференцією FAU від 27.05.2021 року.

Відповідно до п. 4.1.21.2 Статуту FAU, рішенням Президії FAU було визначено місце, час проведення Конференції, норма представництва та порядок обрання делегатів від відокремлених підрозділів FAU.

Відповідно до п. 4.1.21.2 Статуту FAU членів FAU було повідомлено через відокремлені підрозділи FAU з використанням електронних засобів зв’язку.

На виконання вимог п. 4.1.21.2. Статуту FAU до порядку денного Конференції було включено розгляд наступних питань:

1. Про звіт Президента, Президії про діяльність за період з Конференції 27.05.2021 року.

2. Про звіт Ревізійної Комісії про стан виконання вимог Статуту та рішень Конференції за період з Конференції FAU 27.05.2021 року.

3. Про обрання Президента FAU.

4. Про обрання членів Президії FAU.

5. Про обрання членів Ревізійної Комісії FAU.

6. Про обрання членів Спостережної Ради FAU.

7. Про обрання членів Ради Ветеранів FAU.

8. Про основні напрямки діяльності FAU.

9. Про дату проведення чергової Конференції FAU.

За результатами обговорення та враховуючи, що більшість відокремлених підрозділів FAU, які обирали делегатів для участі у Конференції, дали оцінку «добре» та «задовільно» діяльності Президента та Президії FAU за звітний період, висновок Ревізійної комісії FAU щодо відповідності вимогам Статуту FAU та законодавству України фінансово-господарської діяльності FAU, Конференція FAU визнала діяльність Президента та Президії FAU за період з 27.05.2021 по 27.05.2023 року «доброю». Звіт Ревізійної комісії про стан виконання вимог Статуту та рішень Конференції за період з Конференції FAU 27.05.2021 року було затверджено.

Конференцією FAU внесено зміни до керівних, ревізійних та консультативно-дорадчих органів FAU.

Президентом FAU обрано Олександра Михайловича ФЕЛЬДМАНА.

За пропозицією Президента FAU та делегатів Конференції відповідно до п.4.2.2. Статуту FAU затверджено Президію FAU (буде опубліковано після узгодження персональних даних відповідно до вимог законодавства, чинного в Україні).

Змини до складу Ревізійної Комісії FAU та Спостережної Ради FAU не вносились. До складу Ради ветеранів FAU введено Миколу Петровича Чмиха.

За пропозицією Президента FAU Конференцією FAU визначено основні напрямки діяльності, серед яких:

Президенту та Президії FAU доручено забезпечити:

- Стійкість діяльності FAU в умовах воєнного часу та підготовку до відновлення спортивного напрямку діяльності після Перемоги;

- Розширення та поглиблення неспортивних напрямів діяльності FAU для досягнення мети, визначеної Статутом, в тому числі щодо залучення гуманітарної та методичної допомоги Силам Оборони України;

- Співпрацю з FIA та клубами FIA з метою забезпечення підтримки членів FAU, розширення можливостей для участі спортсменів України у змаганнях за кордоном, розробки та подальшої реалізації програми відновлення за усіма напрямами діяльності;

- Здійснення підготовки та впровадження цифровізації усіх напрямів діяльності FAU.

Враховуючи воєнний стан в Україні призупинити виконання Комплексної програми діяльності FAU та доручити Президенту FAU та Президії FAU розробити проєкт Концепції діяльності FAU в умовах воєнного стану, а також забезпечити доопрацювання та осучаснення (нову редакцію) Комплексної програми діяльності FAU, подати їх проекти на обговорення та затвердження наступній Конференції FAU;

Президії FAU створити з залученням фахівців ВП FAU та експертів робочу групу для розробки проектів Концепції діяльності FAU в умовах воєнного стану та нової редакції Комплексної програми діяльності FAU;

Всім членам FAU та органам FAU в термін до 01.09.2023 р подати, за наявністю, пропозиції до проектів Концепції діяльності FAU в умовах воєнного стану та нової редакції Комплексної програми діяльності FAU.

Згідно п.4.1.21.1. Статуту наступна чергова Конференція FAU призначена на 24.05.2025 року.

Виконавча дирекція Автомобільної федерації України

Декілька фото можна знайти в галереї