ЗМІ Пілоти Форум
Fédération Automobile de l'Ukraine
RSS

FAU підтримує гуманітарну ініціативу

Офіційні новини FAU підтримує гуманітарну ініціативу

Сьогодні члени FAU, як і кожен громадянин України, роблять все від них залежне, щоб наблизити час нашої перемоги. Зокрема нещодавно група членів FAU, в ініціативному порядку, започаткувала гуманітарний проект, спрямований на забезпечення отримання Україною спеціалізованої допомоги від клубів FIA та друзів України з родини FIA з різних країн світу.

З цією метою ініціаторами використовуються можливості, які в першу чергу, ґрунтуються на їх особистих зв’язках і контактах у середовищі закордонних членів глобальної родини FIA. Адже під час участі у міжнародних автоспортивних заходах під егідою FIA виникає безліч можливостей не лише для донесення до уваги міжнародної автоспортивної спільноти поточного стану справ в Україні, але й запропонувати небайдужим колегам долучитися до надання гуманітарної допомоги.

FAU і надалі всіляко сприятиме таким громадським ініціативам та закликає усіх небайдужих членів нашої автоспортивної родини долучитися до зазначеної ініціативи.

Більш детальну інформацію щодо цього громадського гуманітарного проекту можна отримати у його ініціаторів за контактною інформацією.

Координатори:

Василь Ростоцький +380 (63) 148 26 33, +48 500 512 007, e-mail: [email protected]

Костянтин Бевз +380 (67) 370 73 35, e-mail: [email protected]

https://www.facebook.com/MotorsportAgainstWar

Разом До Перемоги. Все Буде Україна!

Today, FAU members, like every citizen of Ukraine, are doing everything in their power to bring the time of our victory closer. In particular, a group of FAU members recently launched a humanitarian project aimed at ensuring that Ukraine receives specialized assistance from FIA clubs and friends of Ukraine from the FIA family from around the world.

To this end, the initiators use the opportunities, which are primarily based on their personal connections and contacts among foreign members of the FIAglobal family. After all, participating in international motorsport events under the auspices of the FIA creates many opportunities not only to bring to the attention of the international motorsport community the current state of affairs in Ukraine, but also to invite caring colleagues to join humanitarian aid.

FAU will continue to support such public initiatives and encourages all concerned members of our motorsport family to join this initiative.

More detailed information about this public humanitarian project can be obtained from its initiators by contact information.

Coordinators:

Vasyl Rostotskyi +380 (63) 148-26-33, +48 500 512 007, e-mail: [email protected]

Konstantin Bevz +380 (67) 370-73-35, e-mail: [email protected]

https://www.facebook.com/MotorsportAgainstWar

Together to victory. Everything will be Ukraine!