СМИ Пилоты Форум
Fédération Automobile de l'Ukraine
RSS

Інформаційне повідомлення про рішення Апеляційного Суду FAU

Официальные новости Інформаційне повідомлення про рішення Апеляційного Суду FAU

21 листопада 2018 року проведено засідання Апеляційного суду FAU, в порядку, встановленому Регламентом Апеляційного Суду FAU.

Апеляційним судом FAU розглянуто апеляції представника Гонтового Павла Юрійовича на рішення Колегії спортивних комісарів 5-го етапу Чемпіонату України з автомобільного кросу, який відбувся 3-4 листопада 2018 року у м. Харкові.

Після заслуховування сторін, вивчення всіх наданих пояснень, схем інциденту, перегляду наданих фото та відео матеріалів та обговорення, керуючись статтею 15.5 НСК FAU, розділами 2, 12 Регламенту Апеляційного Суду FAU, Апеляційний суд FAU вирішив:

- відхилити апеляцію Гонтового П. Ю. як необґрунтовану.

Керуючись порядком, передбаченим в п. 15.6 НСК FAU та ст.ст. 8 та 12.6. Регламенту Апеляційного Суду FAU, встановлено розмір видатків на проведення засідання (виходячи з фактичних витрат, понесених на підготовку та проведення засідання, а також затвердженої схеми визначення розміру видатків на організацію та проведення слухання).

Понесені видатки в частині, що не покриваються апеляційним внеском, покладено на апелянта.

Апеляційний суд FAU також прийшов до висновку, що КСК змагання не повністю використала всі можливості в рамках своїх повноважень для прийняття обґрунтованого та об’єктивного рішення по інциденту.

Комітету кросу FAU рекомендовано ввести обов’язкове використання на автомобілях засобів відеофіксації.

Рекомендовано Виконавчій Дирекції FAU опублікувати прийняте рішення на офіційному сайті FAU, керуючись п. 15.7.1. НСК FAU та письмово інформувати про прийняте рішення, як це передбачено п. 14.4. Регламенту Апеляційного Суду FAU.

З повним текстом рішення зацікавлені особи можуть ознайомитись у Виконавчій дирекції FAU.

Інформація на виконання рішення Апеляційного суду FAU

Виконавча дирекція FAU