ЗМІ Пілоти Форум
Fédération Automobile de l'Ukraine
RSS

Інформаційне повідомлення про рішення Конференції FAU

Офіційні новини Інформаційне повідомлення про рішення Конференції FAU

27 травня 2021 року відбулась Чергова (XV) Конференція FAU, яку скликано за рішенням Президії FAU на виконання п.4.1.12. Статуту FAU, у терміни, встановлені Черговою Конференцією FAU від 27.05.2019 року.

Рішенням Президії FAU було визначено місце, час проведення Конференції норма представництва та порядок обрання делегатів від відокремлених підрозділів. Відповідно до Статуту FAU.

Повідомлення членів FAU було здійснено через відокремлені підрозділи FAU з використанням електронних засобів зв’язку згідно п.4.1.12. Статуту FAU.

На виконання вимог п. 4.1.21.2. Статуту FAU до порядку денного Конференції було включено наступні питання:

1. Про звіт Президента, Президії про діяльність за період з Конференції 27.05.2019 р.;

2. Про звіт Ревізійної Комісії про стан виконання вимог Статуту та рішень Конференції за період з Конференції FAU 27.05.2019 року;

3. Визначення основних напрямів діяльності Федерації, внесення змін до комплексної програми діяльності Федерації;

4. Про дату проведення чергової Конференції FAU.

На підставі пропозицій та Ревізійної комісії FAU та Відокремлених підрозділів FAU Конференція FAU:

- Визнала діяльність Президента та Президії FAU за період з 27.05.2019 по 27.05.2021 задовільною;

- Затвердила звіт Ревізійної комісії про стан виконання вимог Статуту та рішень Конференції за період з Конференції FAU 27.05.2019 року.

Конференція FAU також прийняла рішення щодо сприяння діяльності відокремлених підрозділів FAU.

За результатами обговорення Конференція FAU затвердила Програму діяльності FAU до 2023 зі змінами, розроблену на виконання вимог Статуту.

Конференція FAU закликала всіх членів FAU та керівні, консультативно-дорадчі, виконавчі та робочі органи FAU вжити заходів для виконання затвердженої Програми діяльності FAU до 2023 року.

Президенту та Президії FAU доручено при розробці кошторису FAU врахувати необхідність забезпечення виконання Програми діяльності FAU до 2023 року.

На виконання ст.4.1.21.1. наступна чергова Конференція FAU призначена на 24.05.2023 року.

Виконавча дирекція Автомобільної федерації України

Фотозвіт можна знайти в галереї