СМИ Пилоты Форум
Fédération Automobile de l'Ukraine
RSS

Інформаційне повідомлення про рішення Президії FAU

Официальные новости Інформаційне повідомлення про рішення Президії FAU

28 лютого 2020 року Президія Автомобільної федерації України шляхом опитування, в порядку, встановленому п. 4.2.14. Статуту FAU, прийняла рішення, які вступили в силу з 02.03.2020 року.

Президія FAU, з врахуванням обговорення та рішень, прийнятих 24.12.2019 року, затвердила розмір членських внесків та рекомендованих доброчинних внесків для забезпечення фізкультурно-масової та спортивної статутної діяльності на 2020 рік.

Відповідна інформація буде надана членам FAU через Відокремлені підрозділи FAU.

Встановлено, що допомога для забезпечення діяльності Відокремленим підрозділам FAU надаватиметься за результатами атестації ВП FAU, яку проводить Виконавча дирекція FAU відповідно до «Загального положення щодо атестації Відокремлених підрозділів FAU на відповідність вимогам Статуту FAU та дотримання правил поводження з внесками». Відповідна інформація буде надана членам FAU через Відокремлені підрозділи FAU.

Інформацію про підсумки атестації ВП FAU та перелік місць отримання спортивних документів FAU буде опубліковано додатково.

З метою сприяння проведенню спортивних змагань з дотриманням вимог законодавства, уникнення залучення членів FAU до участі у заходах, які не відповідають вимогам НСК FAU, за поданням Виконавчої дирекції FAU та за результатами обговорення КАС FAU затверджено «Положення про порядок моніторингу та верифікацію ознак дотримання вимого законодавства при підготовці та/або проведенні спортивних змагань з автомобільного спорту» та склад Експертної Групи FAU для здійснення верифікації (буде опубліковано додатково).

Президією FAU розглянуто та прийнято також інші рішення спрямовані на забезпечення належної діяльності FAU.

Президія Автомобільної Федерації України