СМИ Пилоты Форум
Fédération Automobile de l'Ukraine
RSS

Інформаційне повідомлення про рішення Президії FAU

Официальные новости Інформаційне повідомлення про рішення Президії FAU

15 грудня 2019 року Президія Автомобільної федерації України шляхом опитування, в порядку, встановленому п. 4.2.14. Статуту FAU, прийняла рішення, які вступили в силу з 19.12.2019 року.

Президія FAU, з врахуванням результатів наради з Головами комітетів КАС FAU, у якій брали участь Президент FAU та Перший віце-президент FAU вирішила погодити запропоновану Концепцію розширення повноважень спортсменів у діяльності спортивних робочих органах FAU та затвердити за поданням Виконавчої дирекції FAU «Положення про Комісію автомобільного спорту Автомобільної федерації України» та викласти його у новій редакції.

З метою запровадження відповідних змін у порядок формування КАС FAU встановлено що:

до 19.12.2019 р. - Дисциплінарні Комітети, у дисциплінах, у яких проводяться Серії, повинні підтвердити свої повноваження отримавши підтримку більше 2/3 голосів спортсменів учасників дисципліни.

до 25.12.2019 р. - Профільні Комітети подають, за поданням дисциплінарних комітетів, які підтвердять повноваження, письмові пропозиції щодо приведення складу у відповідність Положенню про КАС FAU.

до 22.12.2019 р. - Першому віце-президенту FAU скликати організаційне засідання за участі членів КАС FAU, яких визначено згідно затвердженого Положення про КАС FAU, з порядком денним:

- про подання на затвердження Президії FAU кандидатур для затвердження Голови КАС FAU;

- про затвердження складу дисциплінарних комітетів, які підтвердять свої повноваження, в порядку, встановленому Положенням про КАС FAU;

- про включення до складу КАС FAU голів (представників) затверджених Комітетів;

- про приведення рішень КАС FAU у відповідність до нової редакції «Положення про КАС FAU».

з 20.12.2019 р. - Повноваження всіх дисциплінарних Комітетів, які не підтвердять повноваження припиняються. Відповідні обов’язки покладаються на КАС FAU до формування нового складу Комітету у встановленому порядку.

з 01.01.2020 р. - Повноваження всіх профільних Комітетів, які не подали пропозицій щодо приведення складу у відповідність припиняються. Відповідні обов’язки покладаються на КАС FAU до формування нового складу Комітету у встановленому порядку.

Комітет спортсменів FAU продовжує свою діяльність на умовах, встановлених Положенням про КАС FAU.

Президією FAU розглянуто та прийнято також інші рішення спрямовані на забезпечення належної діяльності FAU.

Президія Автомобільної Федерації України