СМИ Пилоты Форум
Fédération Automobile de l'Ukraine
RSS

Повідомлення для органів державної влади, органів місцевого самоврядування

Официальные новости Повідомлення для органів державної влади, органів місцевого самоврядування

Звертаємо увагу на те, що автомобіль є об’єктом підвищеної небезпеки, а будь-який західщо проводиться з використанням автомобілів які рухаються, вміщує високі ризики життю та здоров’ю присутніх осіб.

З метою забезпечення належної безпеки присутніх осіб і дотримання вимог чинного законодавства, до виконання робіт з організації та проведення таких заходів допускаютьсялише спеціалісти, які мають відповідну підготовку та кваліфікацію підтверджену в установленому порядку.

При цьому, виключне право на організацію та проведення офіційних міжнародних та національних змагань з автомобільного спорту на території України надано Автомобільній федерації України відповідно до статусу національної спортивної федерації (договір з Мінмолодьспорту № 6/6.2 від 27.02.2014 року), яке реалізується згідно вимог чинного законодавства (інформація щодо відповідних нормативно-правових актів додається).

Відповідно до зазначеного, пропонуємо звертатися до Автомобільної федерації України (або відокремлених підрозділів згідно до переліку вміщеному на офіційному сайті FAU) у разі необхідності організації та проведення спортивних заходів з автомобільного спорту, забезпечення їх належного методологічного та безпекового супроводу, а також при надходженніна вашу адресу звернень щодо включення до календарних планів або погодження проведення спортивних заходів з автоспорту, зокрема для відповідного погодження положень (регламентів) згідно з Договорами про співпрацю, укладеними між Управліннями з фізичної культури і спорту обласних державних адміністрацій та відокремленими підрозділами Автомобільної федерації України.

У разі порушення при проведенні спортивних заходів з автоспорту вимог законодавства, створення загроз життю та здоров’ю учасників, інших присутніх осіб або нанесення матеріальної шкоди, у діях відповідальних осіб може бути виявлено ознаки злочинів передбачених ст.286 та ст. 367 Кримінального кодексу України (інформація щодо ознак неофіційного спортивного заходу, яке проводиться з порушенням законодавства чинного в Україні додається).

Додаткова інформація

1. Інформація щодо нормативно-правої бази на основі якої Автомобільна федерація України реалізує виключне право з організації та проведення спортивних змагань з автомобільного спорту в Україні:

- Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;

- Закон України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань»;

- ЗаконУкраїни «Про антидопінговий контроль у спорті»;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів.» № 2025 від 18.12.1998 р;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських та неолімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 695 і від 29 лютого 2012 р. № 152»№ 573 від 05.08.2015 р;

- Наказ Мінсім'ямолодьспорту України «Про затвердження Вимог до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання» № 2659 від 06.08.2010 р;

- Наказ Мінмолодьспорту «Про затвердження Порядку складання календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів» №1341 від 05.05.2015 р;

- Наказ Мінмолодьспорту та МОН «Про затвердження Положення про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту» № 5232/1746 від 27.12.2017 р;

- Наказ Мінмолодьспорту «Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників» № 617 від 09.02.2018 р;

- Правила спортивних змагань з автомобільного спорту, затверджених у встановленому порядку та регламентуючі документи національної федерації з автомобільного спорту.

2. Інформація щодо ознак неофіційного спортивного заходу, яке проводиться з порушенням законодавства чинного в Україні.

А). Захід не включено до календарних планів, відповідно до вимог Наказу Мінмолодьспорту «Про затвердження Порядку складання календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів» №1341 від 05.05.2015 р.

Б). Не погоджено місце, терміни та правила проведення заходу з місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, Національної поліції та ДСНС, відповідно до вимог:

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» №2025 від 18.12.1998 р.;

- Наказу Мінмолодьспорту та Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Положення про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту» №5232/1746 від 27.12.2017 р.;

- Наказу Мінмолодьспорту «Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників» №617 від 09.02.2018 р.;

- Наказу Мінмолодьспорту «Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям» №31 від 16.07.2013 р;

- Правил спортивних змагань з автомобільного спорту, затверджених Мінмолодьспорту.та регламентуючих документів національної федерації з автомобільного спорту.

В). Не погоджено положення (регламент) заходу з національною спортивною федерацією, відповідно до вимог:

- Наказу Мінмолодьспорту «Про затвердження Вимог до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання» №2659 від 06.08.2010 р.;

- Наказу Мінмолодьспорту «Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників» №617 від 09.02.2018 р.;

- Правил спортивних змагань з автомобільного спорту, затверджених Мінмолодьспорту. та регламентуючих документів національної федерації з автомобільного спорту.

Г). Відсутній дозвіл (договір) на проведення змагання власника (розпорядника) спортивного об’єкту або спеціально відведеного місця проведення змагання, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» №2025 від 18.12.1998 р.