СМИ Пилоты Форум
Fédération Automobile de l'Ukraine
RSS

До відома володарів спортивних документів і членів FAU

Официальные новости До відома володарів спортивних документів і членів FAU

Інформація щодо неофіційних заходів з автомобільного спорту, заборонених змагань відповідно до п.2.1.5. НСК FAU.

З метою забезпечення дотримання вимог безпеки під час проведення змагань з автомобільного спорту та законодавства про фізичну культуру і спорт, інформуємо про наступне.

Участь володарів ліцензій та членів FAU у неофіційних заходах з автомобільного спорту - заборонених змаганнях на території України вважається порушенням законодавства України, зокрема про фізичну культуру і спорт, МСК FIA та НСК FAU, виявом неповаги до міжнародно визнаних правил змагань з автомобільного спорту. Також порушенням вважається участь у змаганнях з автомобільного спорту за межами України, без дозволу FAU, передбаченого МСК FIA.

Фізичні та юридичні особи, володарі будь-яких документів FAU, добровільно покладають на себе зобов’язання дотримуватись законодавства про фізичну культуру і спорт, регламентуючих документів FAU, поважати МСК FIA, НСК FAU та статус FAU як національної федерації.

У разі встановлення факту вияву неповаги до міжнародно визнаних правил змагань з автомобільного спорту, FAU буде тимчасово призупинено дії та/або оформлення всіх спортивних документів, в тому числі технічних паспортів, ліцензій, сертифікатів та дозволів, заявок на участь у змаганнях до вирішення питання по суті.

Забороненим змаганням є будь-який захід спортивного характеру, який має ознаки змагання з автомобільного спорту та відсутній у Календарному плані FAU.

Підтвердженням наявності змагання у Календарному плані FAU є «Свідоцтво організатора змагання», видане FAU, наявне у Промоутера змагання (Серії).

(Інформацію щодо ознак змагання з автомобільного спорту та Календарного плану FAU та наведено нижче).

Під час офіційного спортивного змагання фахівці Відокремлених підрозділів FAU, профільних та дисциплінарних Комітетів FAU, Промоутерів Серій та окремих змагань, офіційні особи та волонтери змагань, Виконавча дирекції FAU забезпечують виконання комплексу заходів спрямованих на забезпечення безпеки усіх учасників змагання та глядачів, встановлення об’єктивного та неупередженого спортивного результату.

(Інформацію щодо основних заходів FAU, спрямованих на забезпечення безпеки офіційних змагань з автомобільного спорту наведено нижче).

Додаткова інформація

1. Додаткова інформація щодо Змагання Календарного плану FAU.

Змагання Календарного плану FAU, це змагання включені:

- до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, який затверджується Мінмолодьспорту за поданням FAU;

- до календарних планів, затверджених місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;

- інші спортивні заходи з автомобільного спорту за поданням дисциплінарних Комітетів FAU та зацікавлених осіб.

Змагання включені до Календарного плану FAU відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. N 2025 (зі змінами) мають статус офіційного спортивного змагання з автомобільного спорту – масового спортивного заходу.

2. Додаткова інформація щодо ознак змагання з автомобільного спорту.

Змаганням з автомобільного спорту вважатиметься захід, який проводиться з використанням транспортних засобів що рухаються та які відповідають визначенню «автомобіль», встановленому Розділом 21 МСК FIA/НСК FAU (*1) та відповідає хоча би одній з нижченаведених ознак:

А). Використання організаторами та/або учасниками терміну «змагання» та/або «чемпіонат» та/або «Кубок», іншого аналогічного терміну будь якою мовою;

Б). Наявність у назві заходу частково або повністю будь якою мовою назви дисципліни автомобільного спорту, внесеної до «Загальних вимог до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (Серій) України та інших змагань з автомобільного спорту в Україні» (Додаток 1 до вказаних вимог);

В). Визначення, в тому числі за інформацією учасників заходу (ЗМІ, повідомлень соціальних мереж), за результатами заходу розподілу місць, переможців та/або вручення нагород у будь-якій формі.

3. Додаткова інформація щодо основних заходів FAU, спрямованих на забезпечення безпеки офіційних змаганьз автомобільного спорту.

Комплекс основних заходів FAU спрямованих на забезпечення безпеки офіційних змагань з автомобільного спорту вміщує виконання таких робіт:

- контроль за дотриманням безпеки при підготовці та під час змагань;

- контроль за дотриманням законодавства при підготовці та проведення змагань;

- допуск до участі у змаганні ліцензованих FAU спортсменів, які мають достатній рівень знань правил безпеки та регламентуючих документів FAU;

- допуск до участі у змаганні автомобілів, які підлягають технічному контролю перед участю у змаганні, особливо в частині наявності та справності засобів активної та пасивної безпеки;

- перевірку відповідності спортивних об’єктів та спеціально відведених місць для проведення змагань на відповідність вимогам безпеки та наявності необхідної кількості підготовленого та ліцензованого FAU персоналу;

- підготовку документів, встановлених вимогами Мінмолодьспорту для офіційних спортивних змагань;

- функціонування системи захисту прав всіх учасників та володарів ліцензії FAU на кваліфіковане неупереджене спортивне суддівство та незалежний, як від організатора (промоутера) змагання, так і від суддів конкретного змагання, розгляд спірних питань, як під час змагань, так і в рамках Апеляційного суду FAU та КАС FAU, на підставі процедур, встановлених НСК FAU та МСК FIA.

(*1) Розділ 21 МСК FIA/НСК FAU:

«Автомобіль (Automobile, Automobile): Транспортній засіб, що рухається при постійному контакті з землею (або льодом) мінімум на чотирьох розташованих не на одній лінії колесах, два з яких слугують для керування рухом, а мінімум два інших - є ведучі, при цьому рух і його напрямок постійно і повністю контролюються водієм, який знаходиться в автомобілі (можуть використовуватися взаємозамінні з терміном автомобіль інші назви, але не обмежуючись ними, наприклад легковий автомобіль, вантажівка, карт, залежно від типу змагання)».

Фото Сергій Холодило