СМИ Пилоты Форум
Fédération Automobile de l'Ukraine
RSS

Інформація щодо Закону України «Про фізичну культуру і спорт»

Официальные новости Інформація щодо Закону України «Про фізичну культуру і спорт»

Шановні члени FAU,

Для використання у спортивній діяльності та сприяння співпраці з місцевими органами, в тому числі при поданні документів на присвоєння спортивних розрядів та почесних спортивних звань направляємо узагальнену інформацію про органи державної влади, які забезпечують реалізацію на території адміністративно-територіальних одиниць України державну політику з питань фізичної культури і спорту.

Також інформуємо, що на виконання статей 4 та 51 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.06.2014 № 401 «Про систему надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні», та враховуючи лист державної установи «Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров'я України» від 23.05.2017 № 162, Міністерство молоді і спорту України затвердило перелік закладів охорони здоров'я, які входять до системи надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні та мають право на проведення медичних оглядів та надання медичного допуску особам до занять фізичною культурою та спортом, у тому числі з обов'язковим диспансерним наглядом.

Встановлено, що допуск осіб до занять фізичною культурою і спортом здійснюється лікарями із спортивної медицини.

Систематичний диспансерний огляд осіб, які займаються фізичною культурою, та спортсменів дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, ветеранів спорту здійснюється закладами охорони здоров'я, які входять до системи надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні.

Виконавча дирекція FAU