ЗМІ Пілоти Форум
Fédération Automobile de l'Ukraine
RSS

FAU проводить конкурс Організаторів Чемпіонатів

Офіційні новини FAU проводить конкурс Організаторів Чемпіонатів

Шановні колеги,

З метою покращення прозорості розгляду конкурсних пропозицій щодо укладання договорів про співпрацю в галузі автомобільного спорту при проведенні Серії змагань з автомобільного спорту (Договору) та подання відповідних рекомендацій, Президент FAU утворив тимчасову конкурсну комісію FAU у складі:

- Олександр Фельдман, Перший віце-президент FAU, голова комісії;

- Юрій Юрченко, виконавчий директор FAU;

- Віктор Поваров, голова Ради Ветеранів FAU;

- Артем Атоян, голова Спостережної Ради FAU;

- Іван Позняк, в.о. голови Комітету спортсменів FAU;

- Микола Шредер, голова КАС FAU, секретар комісії;

- Голова (представник) відповідного дисциплінарного комітету FAU (робочої групи КАС FAU) – при розгляді пропозицій за окремими договорами у відповідних дисциплінах;

- окремі фахівці відповідної дисципліни за запрошенням голови комісії.

Комісії при розгляді пропозицій та підготовці рекомендації Президенту FAU щодо укладання Договору запропоновано керуватись їх відповідністю меті діяльності FAU у сфері автомобільного спорту та наступними критеріями прийнятності пропозиції:

- мінімальна кількість Етапів протягом кожного року дії Договору, що пропонується – не менше кількості, проведеної (запланованої) у 2016 році, та вимог Всеукраїнської спортивної класифікації (4 етапи Чемпіонат або Кубок України);

- мінімальний розмір доброчинної допомоги організатора Серії – не менше суми внесків, здійснених у 2016 році, з врахуванням можливого збільшення пропорційно запропонованій кількості Етапів;

- забезпечення дотримання регламентуючих документів FAU, зокрема в частині безпеки змагань, та правил проведення змагань у відповідній дисципліні автомобільного спорту;

- відповідність «Національному спортивному Кодексу FAU» та «Загальним вимогам до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (Серій) України та інших змагань з автомобільного спорту в Україні»;

- пропозицій щодо форм та розміру підтримки і допомоги зі сторони органів FAU.

Пропозиції, подані до 12.08.2016 року, доручено невідкладно розглянути та, з врахуванням вищевказаних критеріїв, надати рекомендації щодо доцільності укладення конкретного Договору.

На прохання окремих організаторів термін подання та розгляду пропозицій щодо укладення Договору щодо Серій, пропозиції щодо яких не подано до 12.08.2016 року, продовжено до 01.11.2016 року.

Виконавча дирекція

Вложения